Меню Закрыть

Наші послуги

АУДИТ

 • Аудит річної та проміжної фінансової звітності, підготовленої відповідно до П(С)БО;
 • Аудит річної та проміжної фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФЗ.

 

АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МСБО ТА МСФЗ

Проекти з переходу на МСФЗ:

 • проведення комплексної діагностики готовності вашої компанії до підготовки звітності відповідно до МСФЗ;
 • розробка нової облікової політики та процедур підготовки фінансової звітності за МСФЗ;
 • аналіз розбіжностей між необхідною інформацією та інформацією в наявності;
 • визначення змін, які необхідно внести в облікові системи;
 • формування чіткого розуміння того, яким чином перехід впливає на інші стратегічні ініціативи вашої організації;
 • формування уявлення про заходи, необхідні для забезпечення паралельного обліку.

Підготовка до першого застосування МСФЗ.
Консультування з підготовки розкриттів з прийняття окремих стандартів бухгалтерського обліку.

 

ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Перевірка фінансової звітності в стислі терміни, що ні передбачає детальну перевірку всіх аспектів господарської діяльності компанії. Такий вид послуг зручний для суб'єктів малого та середнього бізнесу, оскільки їм, як правило, не потрібно масштабний аудит на основі багатоденної роботи групи дорогих експертів, з видачею багатосторінкового аудиторського звіту, а необхідно лише отримати впевненість у правильності організації бухгалтерського та податкового обліку, отримати консультацію і бути попередженим про всі істотні ризики і негативні наслідки.

 

ПОСЛУГИ З ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 • Перевірка отриманих первинних документів та їх відображення в обліковій системі з використанням бухгалтерського програмного продукту (1С «Бухгалтерія» 8.3,);
 • Підготовка фінансової звітності відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, а також, у разі необхідності, відповідно до IFRS (Міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • Проведення звірок даних обліку (звітності), сформованих із застосуванням різних стандартів бухгалтерського обліку (звітності);
 • Підготовка та подання обов'язкової статистичної та податкової звітності;
 • Розробка та впровадження бухгалтерської облікової політики для підприємства;
 • Розрахунок відстроченого податку;
 • Комунікація та проведення звірок з контрагентами, збір вхідної первинної документації;
 • Оформлення внутрішньої первинної документації (оформлення відряджень, подорожніх листів, списання і переміщень ТМЦ та інше);
 • Адміністрування банківських рахунків - підготовка банківських платіжних доручень та/або заявок для проведення необхідних виплат, а також комунікація з обслуговуючими банками).

Перелік необхідних послуг і порядок співпраці узгоджується з кожним клієнтом індивідуально, в залежності від потреб клієнта.

 

ВІДНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Повне або часткове відтворення синтетичних, аналітичних, податкових регістрів і звітності підприємства за наданими первинним документам, з метою упорядкування всіх документів підприємства в суворій відповідності до законодавства України, а саме:

 • сортування і обробка первинної документації, відновлення бухгалтерських проводок;
 • аналіз первинних документів організації на предмет їх відповідності затвердженим формам;
 • перевірка правильності оформлення необхідних регістрів, відновлення і складання облікових регістрів;
 • перевірка правильності обчислення податкових платежів і складання податкових декларацій;
 • підготовка бухгалтерської та податкової звітності організації відповідно до вимог чинного законодавства; консультації щодо подальшого ведення бухгалтерського обліку
 • інші послуги.

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Надання консультацій для підприємств різної організаційно-правової форми з питань ведення бухгалтерського обліку, оподаткування, ведення господарської діяльності, інших питань, пов'язаних з дотриманням законодавства України.

Консультаційні послуги можуть надаватися у вигляді разових консультацій або абонентського консультаційного обслуговування.